1≠1

Des que el món és món i les persones, persones, hi ha exemples de societats on la desigualtat (i la no diferència o la diversitat) no ha existit, o s’ha combatut de manera eficaç.El llibre analitza àmpliament el concepte de desigualtat, fent especial referència a aquella que té l’origen en la distribució desigual dels recursos. Ho fa trencant amb tòpics i aportant una sèrie d’exemples que ajuden a comprendre les peculiaritats de la desigualtat social en el món actual. El llibre ofereix a més una sèrie d’activitats per realitzar amb infants i joves que tracten la temàtica sense complexos i amb una metodologia que potencia no només el coneixement i la comprensió, sinó també el compromís, l’acció i la implicació com a actituds vitals davant les injustícies socials.

portada3
1_1

Versió de mostra


« Anterior Tambali: