Fem memòria, construïm el futur

La pau no tan sols implica l’absència de guerra o conflicte sinó que també implica una absència o disminució de tot tipus de violència i un grau elevat de justícia social. La pau no és tan sols una meta sinó un procés global i a llarg termini, que es construeix socialment. La pau requereix justícia social i equitat, emprar mètodes no violents en la resolució de conflictes, promoure el desenvolupament humà en harmonia amb el medi ambient i també integrar la pau personal i la social amb la natura.Escoltes Catalans entenem l’educació per la pau educant per fomentar la capacitat crítica de les persones, així com el dret i el deure d’exercir la rebel·lia i la dissidència davant de qualsevol situació d’injustícia. Alhora, l’educació per la pau promou unes relacions interpersonals respectuoses i empàtiques. És des d’aquest punt de vista que volem compartir amb la resta d’educadors i educadores la llarga experiència de l’escoltisme en l’educació per la pau.

Versió de mostra

« Anterior Tambali:
Següent Tambali: »