Què és tambali

Projecte Pedagògic

Escoltes Catalans és una associació que educa en el temps de lleure dels infants i joves, i a través de recursos pràctics (activitats, jocs, dinàmiques, etc.), els educadors incideixen en les seves conductes i reflexions.

Actualment, la societat està sotmesa a canvis constants, transformacions que repten la capacitat d’adaptació i reacció dels educadors i educadores per preparar els infants i joves de cara al seu futur. Així doncs, és en aquest context que es va engegar la Col·lecció Tambali, amb l’objectiu de proporcionar recursos útils per treballar diverses temàtiques amb infants i joves.
Tambali, recursos per educar en valors és una col·lecció de recursos pedagògics pensada per facilitar la tasca del professorat, caps escoltes i monitors/es. Cada volum de la col·lecció aporta recursos i dinàmiques per a una temàtica concreta amb una proposta metodològica per a quatre etapes educatives, abraçant dels 6 als 18 anys. L’editen conjuntament Escoltes Catalans, la Fundació Escolta Josep Carol i l’Editorial Graó.

Editorial Graó

Amb la marca genèrica de Graó s’engloba l’activitat que, des de l’any 1977, duu a terme un col·lectiu de professionals de l’educació amb l’objectiu de participar en la millora de la qualitat de l’ensenyament. Actualment, aquesta activitat es realitza a través de l’Institut de Recursos i Investigació per a la Formació (IRIF).

Aquest projecte editorial va néixer amb la vocació de ser una plataforma d’intercanvi del professorat on confluïssin aquelles tendències susceptibles de millorar la pràctica educativa.
L’objectiu principal de Graó és el de contribuir a la formació inicial i permanent del professorat i d’altres educadors i educadores, individualment o a través de les institucions de les quals formen part.

Materials i recursos

Els diferents volums de la col·lecció Tambali estan estructurats de la següent manera: en primer lloc trobareu una introducció sobre la temàtica en qüestió, seguidament s’explica el seu marc conceptual i a continuació es detallen, un per un, el conjunt de recursos pedagògics per a cada una de les etapes educatives.

A més, cada llibre disposa d’una maleta pedagògica per facilitar la realització de les activitats proposades als llibres i ampliar les seves possibilitats, ja que conté tot el material necessari per dur a terme totes les propostes de cada llibre. Les maletes pedagògiques són el complement ideal per als llibres i una oportunitat per a aprofundir de manera lúdica i amena en les temàtiques treballades. Aquestes maletes es cedeixen gratuïtament a qualsevol entitat educativa i podeu consultar la disponibilitat, les condicions de préstec i gestionar la reserva a clicant aquí. (Link a reserva la teva maleta)