Al·lucinant

Una droga pot ser qualsevol substància que, introduïda en l’ésser viu, és capaç de d’alterar una o més funcions de l’organisme relacionades amb la conducta, el raciocini, el comportament, la percepció o l’estat d’ànim, independentment de si és acceptada o no per la nostra cultura.Aquest llibre vol treballar sense complexos la naturalesa de les drogues, l’ús que se n’ha fet i se’n fa actualment i quins són els factors de risc que comporta el seu consum per als éssers humans. S’hi poden trobar activitats i dinàmiques per treballar els valors que han de guiar l’actitud d’infants i joves, per tal que reflexionin i desenvolupin un pensament crític davant del consum de drogues.

Què diuen els nostres experts?

Jaume Funes, psicòleg, educador, periodista.
“No existeix educació si no s’educa en valors. Primer que tot ajudem a ser persones que es van coneixent, descobreixen els altres, imaginen com paga la pena viure, dubten, volen saber, desitgen mons diferents. Si es tracta d’aprendre a relacionar-se amb les drogues, primer cal descobrir de quines diverses maneres cerquem la felicitat. Tot això és el que proposa Al·lucinant.”

Versió de mostra

Següent Tambali: »